Lociranje okvar na napeljavah

Posnetek 1 – Locirana okvara ( puščanje ) na cevovodu ogrevanja na objektu Dvorana Tivoli Lj. V sistemu je padal pritisk vode, vendar se okvara ni pokazala na površju.

 

Posnetek 2 – Locirana okvara na cevovodu pitne vode na objektu vojašnica Eda Peperka Lj. Cevovod je zakopan na globini 2,3 m , velikost okvare 0,2dl / sec oz. 720 l / uro.